Veleposlaništvo RS Ankara /Konzularne zadeve /Prevajalci in tolmači /

Prevajalci in tolmači v Turčiji

- ga. Jasmina Marija Kara, Ankara, tel: +90 538 971 9460, email: jasminakara(at)azk.com.tr, karajasmina(at)gmail.com

 

Prevajalci in tolmači v Sloveniji

- g. Bilurdagi Raif, Ljubljana, tel: + 386 40 209 332