Veleposlaništvo RS Ankara /Konzularne zadeve /Prenos posmrtnih ostankov in izdaja posmrtnega potnega lista /

Prenos posmrtnih ostankov in izdaja posmrtnega potnega lista

Za izdajo posmrtnega potnega lista za prevoz posmrtnih ostankov v Republiko Slovenijo je potrebna naslednja dokumentacija:

- potni list umrle osebe
- izpisek iz matične knjige umrlih na mednarodnem obrazcu
- potrdilo zdravnika o vzroku smrti
- potrdilo o upepelitvi (v primeru upepelitve)               
- podatki o prevoznem sredstvu in o osebi, ki spremlja prevoz
- potrdilo oz. dovoljenje uprave pokopališča v Republiki Sloveniji v kraju, kjer se bo opravil pokop ali hramba žare (samo v primeru prevoza posmrtnih ostankov tujega državljana).

VLOGA ZA POSMRTNI POTNI LIST