Veleposlaništvo RS Ankara /Konzularne zadeve /Izdaja potnega lista /

Izdaja potnega lista

Republika Slovenija od leta 2009 izdaja varnejše biometrične potne liste, v katerih je poleg biometrične fotografije dodan biometrični zapis dveh prstnih odtisov. Potni listi izdani med letoma 2001 in 2006 (rdeče barve) ostajajo veljavni še naprej, do izteka njihovega siceršnjega roka veljavnosti.

Državljani Republike Slovenije, ki v tujini prebivajo stalno ali začasno, lahko vlogo za izdajo novega potnega lista vložijo pri diplomatsko-konzularnem predstavništvu v tujini ali na katerikoli Upravni enoti v Republiki Sloveniji, kjer je taksa nižja kot na Veleposlaništvu.
Vpisa otrok v potni list staršev ali zakonitih zastopnikov ni mogoč, zato mora tudi otrok pridobiti samostojni potni list.

Vloga za izdajo potnega lista je mogoča šele ko je oseba evidentirana kot državljan RS. Otroka, rojenega v tujini, je potrebno predhodno priglasiti v državljanstvo RS in nato zaprositi za izdajo njegovega potnega lista.

Državljanu Republike Slovenije, ki v obdobju petih let izgubi, pogreši ali odtuji dva ali več potnih listov, se izda potni list z veljavnostjo enega leta, v kolikor ne dokaže, da je v primeru odtujitve z njim ravnal z dolžno skrbnostjo in je odtujitev prijavil kot kaznivo dejanje.

Državljanu Republike Slovenije, ki še ni dopolnil starosti 3 let, se izda potni list z veljavnostjo 3 let, državljanu staremu od 3 do 18 let pa z veljavnostjo 5 let. Polnoletnemu državljanu se izda  potni list z veljavnostjo 10 let.
Konzularne takse znašajo:

- 47 EUR za potni list z 1 letno veljavnostjo
- 57 EUR za potni list s 3 letno veljavnost,      
- 76 EUR za potni list s 5 letno veljavnost,      
- 115 EUR za potni list z 10 letno veljavnost

Postopek izdaje potnega lista

Vlogo za izdajo potnega lista vloži državljan osebno na predpisanem obrazcu. Prosilec pri vlogi za novi potni list predloži stari, četudi neveljaven in ustrezno fotografijo. Ob predaji vloge mora prosilec pokazati veljavni osebni dokument s sliko, ki potrjuje njegovo identiteto. K vlogi je potrebno predložiti eno (1) fotografijo. Konzularna taksa se plača v gotovini ob vložitvi vloge na konzularnem oddelku. 

FOTOGRAFIJA
Fotografija stranke mora ustrezati zahtevnim tehničnim standardom, saj je sicer ni možno uporabiti pri izdelavi novega potnega lista. Fotografija mora kazati pravo podobo in ne sme biti retuširana, izdelana mora biti na tankem sijajnem papirju, velikosti 35x45 mm, v črno-beli ali barvni tehniki. Fotografija ne sme biti izdelana z napravo za samopostrežno fotografiranje. Prosilec mora biti fotografiran od spredaj, z odkritim čelom, brez klobuka, čepice, rute, sončnih očal, ipd. Osebe, ki po svoji navadi ali iz verskih razlogov nosijo ruto ali čepico kot znak verske pripadnosti, smejo IZJEMOMA priložiti fotografijo, na kateri so fotografirani s pokrivalom, vendar od spredaj in z odkritim čelom. Tehnične zahteve za ustreznost fotografije so natančno opisane v  brošuri, dostopni na spletnih straneh Ministrstva za notranje zadeve.