Veleposlaništvo RS Ankara /Konzularne zadeve /Enotni schengenski vizumi (tip C) /Vizumske takse /

Vizumska taksa se zaračuna ob predložitvi vloge. Če vizumsko aplikacijo umaknete ali če je vizum zavrnjen, se vizumska taksa ne povrne.

Višine vizumskih taks:

  •  80 EUR (državljani tretjih držav)
  •  40 EUR (otroci 6. do 12. let)
  •  35 EUR (državljani Albanije, Armenije, BiH, Gruzije, Severne Makedonije, Moldavije, Črne gore, Rusije, Srbije, Azerbajdžana, Belorusije in Ukrajine)

Vizumski prosilci, ki spadajo v eno od naslednjih kategorij, so oproščeni plačila vizumov:
(a) otroci do 6. leta;
(b) učenci, študenti, podiplomski študente in spremljajoči učitelji, ki potujejo zaradi študija ali izobraževanja;
(c) raziskovalci iz tretjih držav, ki potujejo z namenom znanstvenega raziskovanja, kot je določeno v Priporočilu Evropskega parlamenta in Sveta št. 2005/761/EC iz septebra 2005, da se olajša izdajanje enotnih vizumov za kratkoročno bivanje raziskovalcev;
(d) predstavniki neprofitnih organizacij, starih 25 let ali manj, ki sodelujejo na seminarjih, konferencah, športnih, kulturnih ali izobraževalnih dogodkih, ki jih organizirajo neprofitne organizacije;
(e) imetniki diplomatskih in službenih potnih listov;
(f) družinski člani državljanov EU ali Švice, ki jih zajema Direktiva 2004/38 / ES.

Oddaja vizumske vloge na VFS Vizumskem centru: VFS zaračuna dodaten strošek storitve višini 22EUR na vsakega prosilca.