Veleposlaništvo RS Ankara /Konzularne zadeve /Enotni schengenski vizumi (tip C) /Kaj moram predložiti z vlogo za vizum za kratkoročno bivanje (tip C)? /

Dokumenti, potrebni za vse prosilce

VIZUMSKA VLOGA: vizumska vloga mora biti pravilno in čitljivo izpolnjena, podpisana in datirana. Za prosilce, mlajše od 15 let, morata vizumsko vlogo podpisati starša/zakonita skrbnika prosilca; za prosilce, stare od 15 do 18 let, je treba predložiti pisno soglasje staršev/zakonitih skrbnikov prosilca. V vseh takšnih primerih je treba predložiti kopiji potnih listin staršev/zakonitih zastopnikov. Obrazec za izdajo vizuma na  je na voljo tukaj. Vlogo za izdajo vizuma lahko izpolnete v naslednjih jezikih: slovenskem, angleškem in turškem.

ORIGINALNI POTOVALNI DOKUMENT: Potna listina mora biti veljavna vsaj 3 mesece po predvidenem odhodu iz Schengenskega območja. Poleg tega mora biti potna listina izdana v zadnjih 10 letih in mora vsebovati vsaj 2 prazni strani. Za tabelo priznanih potovalnih dokumentov si oglejte spletno stran Evropske komisije. To je splošna zahteva za vse (tudi če vaša država spada v kategorijo potovanj brez vizumov).

Potno listino mora priznati Republika Slovenija (podatke preveri pristojno slovensko veleposlaništvo / konzulat v tujini). Obvezno morate predložiti potno listino, ki vam omogoča vrnitev v državo:
• katerih državljan ste;
• ki je izdala potno listino (to velja npr. za osebe brez državljanstva);
• v katerih ste imetnik dovoljenja za prebivanje.

NOVEJŠA FOTOGRAFIJA: fotografija mora biti skladna s standardi ICAO; zahteva se svetlo ozadje in nevtralen izraz, pokrivala za glavo niso sprejemljiva; brez sponk. Fotografija mora biti 35 x 45 mm in mora ustrezati trenutnemu videzu osebe. Fotografijo je treba posneti s čelnim pogledom na obraz in velikost glave od vrha do brade mora biti vsaj 13 mm. Oseba, ki je bila fotografirana, mora nositi navadna oblačila, brez temnih očal (razen za slepe osebe) in brez pokrivala, razen če je uporaba pokrivala za glavo upravičena zaradi verskih ali zdravstvenih razlogov; v tem primeru naglavno pokrivalo ne sme zakriti obraza na način, ki preprečuje identifikacijo. Fotografija, potrebna za izdajo vizuma, mora imeti gladko površino in je lahko črno-bela ali barvna. Oseba, ki je upodobljena, mora imeti nevtralen izraz, njena usta morajo biti zaprta, oči pa morajo biti odprte.

POTOVALNO ZAVAROVANJE: Prosilci za vizum za kratkoročno bivanje (vrsta C) morajo imeti potovalno zdravstveno zavarovanje za kritje stroškov, ki bi lahko nastali v zvezi z repatriacijo iz zdravstvenih razlogov, nujno zdravniško oskrbo in/ ali nujno bolnišnično zdravljenje ali smrt med njihovim bivanjeM na ozemlju schengenskih držav. Zavarovanje mora veljati na celotnem ozemlju Schengenskih držav in pokrivati ​​celotno obdobje predvidenega bivanja ali tranzita osebe. Minimalna pokritost zavarovanja mora znašati 30.000 EUR.

Prosilci za enotni vizum za večkratni vstop morajo imeti veljavno potovalno zdravstveno zavarovanje, ki pokriva obdobje prvega predvidenega obiska. Poleg tega morajo kandidati podpisati izjavo v vizumski vlogi, v kateri izjavijo, da se zavedajo potrebe po potovalnem zdravstvenem zavarovanju za nadaljnje bivanje.

Imetniki diplomatskih potnih listov in družinski člani državljanov EU so izvzeti iz zahteve po potovalnem zdravstvenem zavarovanju.

Izvedbeni sklep Komisije z dne 13. novembra 2011 o določitvi seznamov za podporo
dokumentov, ki jih morajo predložiti prosilci za vizum v Bosni in Hercegovini, Šri Lanki in Turčiji (Ankara, Istanbul, Edirne in Izmir)
je dosegljiv na https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/docs/pdf/1_en_act_part1_v71_en.pdf

Seznam spremnih dokumentov, ki jih morajo predložiti prosilci za izdajo vizuma za
kratkoročno bivanje v Turčiji (v Ankari, Istanbulu, Edirne in Izmirju)


A. SEZNAM SPREMNIH DOKUMENTOV ZA VLOGE ZA SCHENGENSKI
VIZUM Z NAMENOM: TURISTIČNI OBISK

(1) Rezervacije letov ali potovanja oziroma druga dokazila o nameravanem prevozu.
(2) Dokazila o rezervaciji hotelov ali potovalni načrt.
(3) Dokazilo o sredstvih za preživljanje: na primer:
– bančni izpisek o prometu na računu v zadnjih treh mesecih ter
– dokazilo o rednem dohodku, npr. plačilni listi za zadnje tri mesece (ali
podobno).
(4) Vse kategorije predložijo naslednje dokumente:
(a) če je prosilec zaposlen:
– dopis delodajalca in/ali dovoljenje za dopust,
– dokument o registraciji SGK (socialno zavarovanje) in SGK „hizmet dökümü“;
(b) če je prosilec kmet:
– potrdilo o statusu kmeta, ki ga izda kmetijska zbornica;
(c) če je prosilec zaposlen v zasebnem podjetju ali je njegov lastnik:
– potrdilo o registraciji podjetja pri gospodarski zbornici in kopija biltena
trgovskega registra,
– potrdilo o plačilu davkov;
(d) če je prosilec upokojen:
– dokazilo o pokojnini (bodisi izpiski bančnega računa bodisi upokojenska
knjižica);
(e) če je prosilec študent:
– potrdilo o statusu študenta (Öğrenci Belgesi);
(f) če je prosilec mladoletna oseba/star manj kot 18 let in potuje sam ali samo z enim
staršem oziroma zakonitim skrbnikom:
– izjavo njegovih staršev, overjeno pri javnem notarju (ta pogoj ne velja, če je
starš, ki potuje z njim, samohranilec ali ima edini starševsko avtoriteto).

B. SEZNAM SPREMNIH DOKUMENTOV ZA VLOGE ZA SCHENGENSKI
VIZUM Z NAMENOM: OBISK SORODNIKOV ALI PRIJATELJEV

(1) Rezervacije letov ali potovanja oziroma druga dokazila o nameravanem prevozu.
(2) Dokazilo o sredstvih za preživljanje: na primer:
– bančni izpisek o prometu na računu v zadnjih treh mesecih ter
– dokazilo o rednem dohodku, npr. plačilni listi za zadnje tri mesece (ali
podobno).
(3) Dokazilo o obstoju sorodstvenega razmerja (Tam Tekmil Vukuatli Nüfus Kayit
Örnegi).
(4) Vse kategorije predložijo naslednje dokumente:
(a) če je prosilec zaposlen:
– dopis delodajalca in/ali dovoljenje za dopust,
– dokument o registraciji SGK (socialno zavarovanje) in SGK „hizmet dökümü“
(b) če je prosilec kmet:
– potrdilo o statusu kmeta, ki ga izda kmetijska zbornica;
(c) če je prosilec zaposlen v zasebnem podjetju ali je njegov lastnik:
– potrdilo o registraciji podjetja pri gospodarski zbornici in kopija biltena
trgovskega registra,
– potrdilo o plačilu davkov;
(d) če je prosilec upokojen:
– dokazilo o pokojnini (bodisi izpiski bančnega računa bodisi upokojenska
knjižica);
(e) če je prosilec študent:
– potrdilo o statusu študenta (Öğrenci Belgesi);
(f) če je prosilec mladoletna oseba ali star manj kot 18 let in potuje sam ali samo z enim
staršem oziroma zakonitim skrbnikom:
– izjavo njegovih staršev, overjeno pri javnem notarju (ta pogoj ne velja, če je
starš, ki potuje z njim, samohranilec ali ima edini starševsko avtoriteto).
(5) dokazilo o plačilu stroškov in/ali nastanitvi:
– vabilo in/ali jamstvo v skladu z nacionalno zakonodajo (opozorilo: dodatne
informacije in povezave na obrazce, ki jih je mogoče prenesti, so na spletnih
straneh ambasad in konzulatov držav članic).

C. SEZNAM SPREMNIH DOKUMENTOV ZA VLOGE ZA SCHENGENSKI
VIZUM Z NAMENOM: POSLOVNI OBISK

(1) Rezervacije letov ali potovanja oziroma druga dokazila o nameravanem prevozu.
(2) Dokazilo o sredstvih za preživljanje: na primer:
– bančni izpisek o prometu na računu v zadnjih treh mesecih ter
– dokazilo o rednem dohodku, npr. plačilni listi za zadnje tri mesece (ali
podobno).
(3) Za sodelovanje na sejmu – vstopna izkaznica ali dokumenti o sodelovanju.
(4) Vse kategorije predložijo naslednje dokumente:
(a) če je prosilec zaposlen:
– dopis delodajalca in/ali dovoljenje za dopust,
– dokument o registraciji SGK (socialno zavarovanje) in SGK „hizmet dökümü“;
(b) če je prosilec kmet:
– potrdilo o statusu kmeta, ki ga izda kmetijska zbornica;
(c) če je prosilec zaposlen v zasebnem podjetju ali je njegov lastnik:
– potrdilo o registraciji podjetja pri gospodarski zbornici in kopija biltena
trgovinskega registra,
– potrdilo o plačilu davkov;
(d) dokazilo o plačilu stroškov in/ali nastanitvi:
– vabilo in/ali jamstvo v skladu z nacionalno zakonodajo (glej informacije in
povezave na obrazce, ki jih je mogoče prenesti, na spletnih straneh ambasad in
konzulatov držav članic).

D. SEZNAM SPREMNIH DOKUMENTOV ZA VLOGE ZA SCHENGENSKI
VIZUM Z NAMENOM: VOŽNJA TOVORNJAKOV NA SCHENGENSKO
OBMOČJE IN/ALI PREK NJEGA

(1) Jamstvo podjetja in UND (združenja za cestne prevoze), če je podjetje njegov član.
(2) Seznam voznikov podjetja.
(3) dokument o registraciji SGK (socialno zavarovanje) in SGK „hizmet dökümü“ ter
seznam preteklih plačil SGK za voznika.
 (4) Potrdilo o registraciji podjetja pri gospodarski zbornici.
(5) Potrdilo C2 (dovoljenje za izvoz).
(6) Nacionalno in mednarodno vozniško dovoljenje voznika.
(7) Vabilo ali potrdilo o poslovnem partnerstvu podjetja v EU.

E. SEZNAM SPREMNIH DOKUMENTOV ZA VLOGE ZA SCHENGENSKI
VIZUM Z NAMENOM: UDELEŽBA NA KULTURNIH ALI ŠPORTNIH
DOGODKIH ALI KONFERENCAH

(1) Rezervacije letov ali potovanja oziroma druga dokazila o nameravanem prevozu.
(2) Dokazilo o nastanitvi.
(3) Dokazilo o sredstvih za preživljanje:
– bančni izpisek o prometu na računu v zadnjih treh mesecih ter
– dokazilo o rednem dohodku, npr. plačilni listi za zadnje tri mesece (ali
podobno).
(4) Za vse kategorije naslednji dokumenti v zvezi z namenom obiska:
(a) za kulturne dogodke ali konference:
– vabilo organizatorja dogodka ali pogodba, sklenjena s ponudnikom kulturnih
storitev, ali vabilo k ustvarjalni vsebini;
(b) za športne dogodke:
– vabilo športnega kluba oziroma športne zveze ali akreditacija, ki potrjuje
udeležbo na športnem dogodku,
– potrdilo športnega kluba ali športnega združenja, ki napotuje športnika.
(5) Vse kategorije morajo predložiti naslednje dokumente v zvezi z osebnim statusom
prosilca:
(a) če je prosilec zaposlen:
– dopis delodajalca in/ali dovoljenje za dopust,
– dokument o registraciji SGK (socialno zavarovanje) in SGK „hizmet dökümü“;
(b) če je prosilec kmet:
– potrdilo o statusu kmeta, ki ga izda kmetijska zbornica;
(c) če je prosilec zaposlen v zasebnem podjetju ali je njegov lastnik:
– potrdilo o registraciji podjetja pri gospodarski zbornici in kopija biltena
trgovinskega registra,
– potrdilo o plačilu davkov;
(d) če je prosilec upokojen:
– dokazilo o pokojnini (bodisi izpiski bančnega računa bodisi upokojenska
knjižica);
(e) če je prosilec študent:
– potrdilo o statusu študenta (Öğrenci Belgesi);
(f) če je prosilec mladoletna oseba ali star manj kot 18 let in potuje sam ali samo z enim
staršem oziroma zakonitim skrbnikom:
– izjavo njegovih staršev, overjeno pri javnem notarju (ta pogoj ne velja, če je
starš, ki potuje z njim, samohranilec ali ima edini starševsko avtoriteto).

F. SEZNAM SPREMNIH DOKUMENTOV ZA VLOGE ZA SCHENGENSKI
VIZUM Z NAMENOM: ŠTUDIJ ALI UDELEŽBA V PROGRAMIH EU NA
PODROČJU IZOBRAŽEVANJA, USPOSABLJANJA ALI RAZISKAV

(1) Rezervacije letov ali potovanja oziroma druga dokazila o nameravanem prevozu.
(2) Dokazilo o sredstvih za preživljanje: na primer:
– bančni izpisek o prometu na računu v zadnjih treh mesecih ter
– dokazilo o rednem dohodku, npr. plačilni listi za zadnje tri mesece (ali
podobno).
(3) Dokazilo o nastanitvi med načrtovanim bivanjem.
(4) Vse kategorije morajo predložiti naslednje dokumente v zvezi z namenom obiska:
(a) za študijske namene:
– vabilo in/ali jamstvo v skladu z nacionalno zakonodajo (opozorilo: dodatne
informacije in povezave na obrazce, ki jih je mogoče prenesti, so na spletnih
straneh ambasad in konzulatov držav članic);
(b) za programe EU na področju izobraževanja, usposabljanja ali raziskav:
– izvirnik pisnega vabila univerze ali raziskovalnega središča,
– dopis turške nacionalne agencije (center za programe EU na področju
izobraževanja in mladinske programe) ali TÜBITAK z navedbo, da je
posameznik, ki prosi za vizum, dobil podporo programa Evropske unije.
(5) Vse kategorije morajo predložiti naslednje dokumente v zvezi z osebnim statusom
prosilca:
 (a) če je prosilec zaposlen kot učitelj ali profesor:
– dopis delodajalca in/ali dovoljenje za dopust,
– dokument socialnega zavarovanja;
(b) če je prosilec študent:
– potrdilo o statusu študenta (Öğrenci Belgesi);
(c) če je prosilec mladoletna oseba ali star manj kot 18 let in potuje sam ali samo z enim
staršem oziroma zakonitim skrbnikom:
– izjavo njegovih staršev, overjeno pri javnem notarju (ta pogoj ne velja, če je
starš, ki potuje z njim, samohranilec ali ima edini starševsko avtoriteto).

POMEMBNE INFORMACIJE ZA PROSILCE ZA VIZUM
• Vizumska taksa znaša 60 EUR (nepovratna). Nekatere kategorije so oproščene plačila pristojbine ali so upravičene do nižje pristojbine - glejte poglavje »Vizumske takse«.
•Spremna dokumentacija mora biti prevedena v slovenščino, turščino ali angleščino.
• Vsakemu vizumskemu prosilcu se zajamejo 10 prstnih odtisov, razen v naslednjih primerih: otroci do 12. leta starosti; prosilci, ki so v zadnjih petih letih predložili prstne odtise za vizum za kratkoročno bivanje (tip C); prosilci, katerih prstne odtise je nemogoče fizično zajeti; voditelji držav in vlad ter njihove delegacije, če so povabljeni na uradni obisk in člani kraljevskih družin, če so povabljeni na uradni obisk.
• Vsak prosilec mora predložiti ločeno vlogo za izdajo vizuma in ločeno zbirko dokumentov, tudi če več prosilcev potuje na eni potni listini (npr. če otroci potujejo na potovalni listini svojih staršev itd.).
Bančni izpiski več kot enega računa so lahko priloženi k vizumski vlogi. Predloženi bančni izpiski ne smejo biti starejši od 7 koledarskih dni od datuma vložitve vizumske vloge.
• V času obravave vizumske vloge lahko Veleposlaništvo RS na Kosovu v utemeljenih primerih pozove prosilca na razgovor in zahteva dodatne dokumente. (Člen 21(8)Vizumskega zakonika).
• V skladu s členom 23 Vizumskega zakonika lahko trajanje vloge za izdajo vizuma traja do 15 koledarskih dni po predložitvi vseh zahtevanih dokumentov. Običajni čas obdelave vloge za izdajo vizuma je 10 koledarski dni.
• Družinski člani državljanov EU: navedene zahteve ne veljajo v primeru družinskih članov državljanov EU, ki jih spremljajo ali se jim pridružijo. Ti morajo predložiti original dokumenta, ki dokazuje, da je družinski član, kopijo potovalnega dokumenta EU državljana in dokazilo, da spremlja ali se bo pridružil EU državljanu v schengenskem prostoru.