Veleposlaništvo RS Ankara /Konzularne zadeve /Vizumi za dolgoročno bivanje (tip D) /

Vizumi za dolgoročno bivanje (tip D)

Vizumska navodila za izdajo vizuma na podlagi združitve družine so skladna z nacionalno zakonodajo Republike  Slovenije.

Vizum D je nacionalni vizum, ki tujcu dovoljuje vstop in bivanje v Republiki Sloveniji ves čas veljavnosti vizuma. Z vizumom D lahko tujec prebiva tudi na območju celotnega schengenskega prostora, vendar ne ves čas veljavnosti vizuma, ampak le 3 mesece v šestmesečnem obdobju.

Izdajo vizuma za dolgoročno bivanje ureja Zakon o tujcih (ZTuj-2, Uradni list RS št. 50/2011).

Določenim kategorijam tujcev (družinskemu članu državljana EGP ali Švice in tujcu, ki je družinski član slovenskega državljana in namerava v Republiki Sloveniji prebivati zaradi združitve družine z državljanom EGP ali Švice ali slovenskim državljanom, če za vstop v Republiko Slovenijo potrebuje vizum; športnemu trenerju, poklicnemu športniku ali zasebnemu športnemu delavcu, ki namerava skleniti pogodbo o zaposlitvi ali pogodbo o delu s klubom ali športno organizacijo s sedežem v Republiki Sloveniji itd.) je mogoče ob izpolnjevanju zakonsko določenih pogojev (veljavna potna listina, katere veljavnost je najmanj tri mesece daljša od nameravanega bivanja v Republiki Sloveniji; sklenjeno potovalno zdravstveno zavarovanje, ki krije najmanj nujne zdravstvene storitve v Republiki Sloveniji; zadostna sredstva za preživljanje, mesečno najmanj v višini, kolikor znaša osnovni znesek minimalnega dohodka v Republiki Sloveniji) izdati vizum za dolgoročno bivanje (vizum D).

Postopek bo skladno s prvim odstavkom 62. člena Zakona o upravnem postopku (ZUP) potekal v slovenskem jeziku. V tem jeziku potekajo vsa dejanja v upravnem postoptku. Stranka, ki ne zna jezika, v katerem teče postopek, ima skladno s sedmim odstavkom 62. člena ZUP pravico spremljati postopek po tolmaču.

V skladu z dosedanjimi izkušnjami veleposlaništvo seznanja z imeni prevajalcev za slovenski jezik, katerih prevodi ustrezajo zathevanim prevajalskim standrdom v Republiki Sloveniji. seznam prevajalcev
 
V postopku mora biti izkazan tudi eden od namenov, zaradi katerih se vizum za dolgoročno bivanje lahko izda, hkrati pa ne smejo obstajati razlogi za zavrnitev izdaje vizuma.
Taksa za izdajo vizuma za dolgoročno bivanje (vizum D) za Republiko Slovenijo je urejena z Zakonom o upravnih taksah in znaša 77 EUR.

 

Vloga za izdajo vizuma D

Kakšna spremljajoča dokumentacija je zahtevana?

Zavrnitev izdaje vizuma D

Pritožba zoper zavrnitev izdaje vizuma D