Veleposlaništvo RS Ankara /Novice /
04.04.2012  

2012/2013 Akademik Yılı Kısa Dönem Bireysel Çalışmalar için Slovenya Cumhuriyeti Bursları

2012/2013 Akademik Yılı Kısa Dönem Bireysel Çalışmalar için Slovenya Cumhuriyeti Bursları

Açık İlan

Başvurular için son gün: 30 Nisan 2012 (posta damgası tarihi)

Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti, 2012/2013 akademik yılı için (1.10.2012 tarihinden 30.9.2013 tarihine kadar) sınırlı sayıdaki bursları, ikili anlaşmalar ve karşılıklılık ilkesi kapsamında aşağıdaki ülkelere yönelik olarak ilan etmektedir:

Belçika-Flanders, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan, Yunanistan, Macaristan, İtalya, İsrail, Japonya, Makedonya, Meksika, Karadağ, Polonya, Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Slovakya, İsviçre ve Türkiye.

Burslar, Slovenya'ya değişim öğrencisi olarak gelmek isteyen yabancı öğrencilere yöneliktir. Burs programının baslıca amacı, çalışmalarının bir kısmini (lisans ya da lisans üstü)  bireysel anlamda Sloven okutmanların gözetimi altında gerçekleştirmek isteyen yabancı öğrencilere destek olmaktır.

Şartlar

- Çalışma Suresi
Bireysel bursun azami suresi 10 ay, asgari suresi 3 aydır.

- Çalışma Alanı
Burs, Sloven yüksek öğretim kurumları tarafından uygun görülen çalışma alanlarından herhangi biri için verilebilecektir.

- Öğrenci Statüsü
Başvuru sahibi, bulunduğu ülkedeki bir kuruma kayıtlı olmalı ve Slovenya'ya değişim öğrencisi olarak gelmelidir.
Burslar tamamlayıcı nitelikte değildir: öğrenciler kaynağından bağımsız olarak yalnızca 1 burs alabilir.

- Kurumsal İletişim
Burs verilebilmesi için, Sloven yüksek öğrenim kurumu tarafından başvuru sahibinin adına gönderilen kabul mektubu ve öğrencinin kendi ülkesindeki yüksek öğrenim kurumu tarafından başvuru sahibinin adına hazırlanmış onay mektubu başvuruya eklenmelidir.

Slovenya'daki geçerli yüksek öğrenim kurumlarının listesine aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

http://www.mvzt.gov.si/en/areas_of_work/science_and_higher_education/higher _education/dejavnost_visokega_solstva/register_of_higher_education_institutions _in_the_republic_of_slovenia/#c16877

*ikili değişim programında farklı şartlar belirlenmemesi durumunda

 

- Çalışma Seviyesi

Burs, bir unvana yönelik tam bir kur için verilmeyeceği gibi, herhangi bir Sloven dil kursu için de verilmeyecektir.
Burs ücretleri, bu burs aracılığıyla geri alınabilir özellikte değildir*. Olası istisnalar, söz konusu ülke ile Slovenya Cumhuriyeti arasındaki ikili anlaşmayla belirlenmelidir.

* Burs muafiyeti ikili anlaşmadaki özel şarta bağlıdır.

- Dil
Adaylar Slovence ya da danışman/süpervizör ile birlikte karar verilen bir çalışma dilinde konuşmalıdır.

Burs

Bursun kapsamı aşağıdaki şekildedir:
- Konaklama; öğrencinin talep etmesi durumunda Üniversitelerin Öğrenci Merkezlerine ait tesislerde (direk olarak Bakanlık tarafından ödeme)
- Slovenya'da bulunulacak sure için geçerli olacak temel sağlık sigortası; değişim öğrencileri için ve AB üyesi olmayan ülkelerin öğrencileri için de eğer öğrencinin ülkesi ile Slovenya Cumhuriyeti arasında sağlık sigortası ile ilgili ikili bir anlaşma yoksa (direk olarak Bakanlık tarafından ödeme)
- 253 EURO aylık geçim yardımı


Başvuru

CMEPIUS'a gönderilen şahsi başvurular geçerli değildir. Başvuru için yetkili makam Milli Eğitim Bakanlığı, Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’dür. (MEB Santral: 0312 419 14 10)
.
Her ülkenin yetkili makamları tarafından gösterilen adayların listesi, eksiksiz doldurulmuş başvuru formunun üç (3) kopyasıyla (bir orijinal ve iki kopya) ve ekleriyle birlikte Sloven Ulusal Ajansı-CMEPIUS’a gönderilmelidir.

Son Başvuru
30 Nisan 2012 (posta damgası tarihi)

CMEPIUS
~Burslar~
Ob zeleznici 16
SI – 1000 Ljubljana
SLOVENIA


Daha fazla bilgi için:
http://www.cmepius.si/en/

and
http://www.cmepius.si/en/higher-education/bilaterals/call.aspx

e-mail: scholarships(at)cmepius.si

Adaylar ve ilgili makamlar sonuçla ilgili olarak CMEPIUS tarafından Haziran 2012 tarihinde bilgilendirilecektir.